اثبات پرداختی ها - آی پی رنک - کسب درآمد به ازای پاپ آپ

تبلیغات
آمار سایت
تعداد کاربران
1129
تعداد تبلیغات
4
تعداد سایت ها
872
پاپ آپ امروز
2705
کل پاپ آپ ها
1231698
درآمد امروز کاربران
0 ریال
درآمد دیروز کاربران
120 ریال
کل درآمد های واریزی
29337966 ریال
تاریخ افتتاح سایت
1393/10/19
اثبات پرداختی ها
کل درآمد واریزی به حساب کاربران : 29337966 ریال

ID نام کاربری درآمد واریز شده تاریخ
211 iprank 314000 1396/8/24
210 jmdmahdi 405380 1395/8/21
209 iprank 240000 1395/5/28
208 jmdmahdi 158300 1395/4/11
207 iprank 217000 1395/3/23
206 myforoshi 50000 1395/3/10
205 jmdmahdi 117440 1395/3/8
204 iprank 170000 1395/1/31
203 myforoshi 54520 1395/1/23
202 iprank 440000 1395/1/7
201 myforoshi 57900 1395/1/7
200 mecd 82610 1394/12/29
199 jmdmahdi 58280 1394/12/29
198 yaghoob 49460 1394/12/3
197 myforoshi 51500 1394/12/3
196 myforoshi 56000 1394/11/18
195 mecd 47000 1394/11/11
194 jmdmahdi 85000 1394/11/5
193 iprank 170000 1394/11/2
192 myforoshi 50000 1394/11/2